CORPORATIE

REGULILE ETICE


1. Onestitate

Onestitatea este ceea ce credem noi, ceea ce spunem și facem ca să fim în armonie .

2. Incredere

Relațiile noastre cu toate părțile interesate se realizează cu respect reciproc și încredere .

3.Respect pentru angajați și drepturile omului

Apropierea de angajați prin onestitate, corectitudine și crearea unui mediu de lucru sigur și sănătos .
Asigurarea de personal, dezvoltarea angajaților, susținerea participării la activitățile desfășurate cu conștientizarea responsabilității sociale  de lucru pentru a asigura un echilibru între viața profesională și cea privată .

4.Constientizarea mediului

Cu respectarea prevederilor legale, reglementările și standardele referitoare la protecția mediului înconjurător, asigurând constientizarea mediului .

5. Responsabilitatea

În plus față de responsabilitățile noastre legale, acordăm o atenție pentru a  îndeplini obligațiile noastre în fața părților interesate în timp util și consecvent 

6. Confidențialitate

Securizarea confidențialitatii tuturor informațiilor referitoare la compania noastră, părtilor noastre și a vieții private de conservare .

7. Respectarea legii

Cu respectarea tuturor legilor relevante și actuale .